>> Home >> Magazine >> This page

>> 500+ other articles are available in our archive

 

The Christmas Special

Fantasifullt modellbyggande i juletider
n
av Det Gamla Trollet


                                                        

                   EN BIT SANNING OM TOMTETRADITIONEN

Tomten,  flygande genom  julnatten med släde och renar utdelande julklappar till barnen i västvärlden,  sådan vi känner honom är definitivt  inte en realitet. Sanningen om denna märkliga figur är en helt annan nämligen, samtliga kända universas största företagsimperium, känt under  benämningen   Tomteimperiet.    Det är detta företag som genom sin verksamhet givit oss tomtetraditionen.

 OBS.   I texten förekommande årtal,  enligt vår  tidräkning.

Detta startades för  2300 år   sedan av  en skogstomtefamilj i form av en cateringrörelse vars tjänster visade sig vara mycket eftertraktade. Rörelsen växte med rekordfart ut  till det tionde största multigalaktiska  företaget. För cirka  1100 år   sedan hade imperiet  vuxit sig så stort och rikt, att man gav sig in på en del idéella verksamheter som sedan successivt utökats,  med  bl.a.  den hos  oss kända  jultomten.

230 år  senare  uppnådde man status som samtliga  kända  universas  sjätte  största  företagsimperium, och efter ytterligare ca. 460 år som samtliga kända unversas största. Basen för jultomteverksamheten består  förutom huvudkontor med dithörande  serviceenhet, backupfabrik, serviceverkstäder, av ett mycket stort antal tomtefilialer,  belägna i direkt anslutning till den ort respektive filial betjänar. Tomtefilialen är en anlägning bestående av, produktionsavd. för julklappar, service-verkstad för slädar och renar m.m. väderobservatorium samt personalbostäder. Filialpersonalen omfattar ett antal distriktstomtar  vars funktion är  att  agera jultomte, nissar  med  familjer ombesörjande driften. Ovannämnda  serviceenhets primära funktion är att vid larm från filial, rycka ut för snabbleverans av snö, julklappar, maskindelar, nya slädar och renar, m.m.

På  grund av  västvärldens föräldrars envetna framhärdan att, personligen inhandla sina barns julklappar, är jultomteverksamheten här på jorden nedlagd sedan  år 1902. Tursamt nog så har imperiet valt att fortsätta  driften av väderobservatorierna, och vid klimatiska nödlägen i jultider servera oss ett snötäcke, och därmed rädda den under året så hett traktade julstämningen. 

                                   Inte så mycket för oss vuxna, som för våra barns skull.

En dag på hösten 1999 då  jag och min son tog  oss  en  nattlig  promenad  ute  på  Järva nära  vårt  hem,  träffade  vi  på  en av  dessa pilotnissar  från Tomteimperiet. Han hade  just nödlandat  på  ängen. Skärrad  som han blev när han såg  oss,  tog  det  oss  en  stund  att lugna  honom. När  Nisse  började prata sansat  och visade sig tala mycket bra engelska gick konversationen fint, och jag fick veta att dimensionsväxlaren   dött,   och   samtidigt sparkat in honom i våran  rumsliga  dimension.  Tursamt  nog  för Nisse, så  visade det sig genom hans förklaring av skadan  att  jag hade just  de komponenter  han behövde  för  att reparera  dimväxlaren. Vi hjälptes  åt  att  dra in planet i en skogsdunge och dölja det med en del ris och grenar som vi  fann i dungen. Nisse tog ut dimväxlaren. Vi gick hem till mig medan sonen min stannade kvar och  vaktade  planet.  Efter nånn timmes  arbete, grova ord, hinkande kaffe och julmust, var han äntligen nöjd. Vi återvände till planet. Nisse monterade in denna märkliga tingest, mixtrade lite och så. Plötsligt, var både Nisse och maskin försvunna. I nästa minut uppenbarade sig planet  igen med  en  strålande  glad, Nisse i  cockpit, han hoppade ur planet, tackade oss  å det hjärtligaste för vår hjälpsamhet. Vi pratade en stund och tog adjö. Nisse äntrade cockpit stängde huven, gjorde något och vipps var Nisse och  planet försvunna igen. Under de sex år som gått sedan mötet med Nisse vars verkliga namn är Rijå, som  sedan dess är våran  svurne  vän,  har han besökt oss i snitt tre gånger per år. Mycket har han berättat om Tomteimperiet och mångahanda ting, i hans värld.
Rijå är gruppledare för  svart ett,   den grupp hans maskin  ingår  i. Han har också  befattning som chefspilot.

 

Den modell som jag här precenterar  är en skalariktig autentisk replik av Rijås masskin,

en    Snowbird S-48 MK 9      i skala 1-48.

 

S-48an är en ensitsig servicemaskin för snabbleverans av snö, julklappar, och mindre kvantiteter materiel till tomtefilial.

 

Tillverkare Starbird Vessels. ( Snowbirddivisionen )

Spännvidd 6,57 m. Längd 7,3 m. Höjd exkl. antenn 2,98 m  Tomvikt 1582 kg. Max startvikt 5082 kg.

Max bränslevolym 1200 l. Max. lastkapacitet  2000 l. vatten.  300 kg. julklappar allt. div. gods

Beväpning. 2 st. vingmonterade 117 mm. snökanoner matade från varsin vingmont. 1000 l.  vattentank.  2 st. vingmont. kapslar med timerutlöst bromsfallskärm och homingdevice, avsedda för 75 - 150 kg. julklappssäck.

 

Räckvidd med maxlast 1000 km. Med aktiverad

dimensionsväxlare obegränsad.

Marchhastighet fruktansvärd.

Maxhastighet värre än fruktansvärd.

Motor 1 st. SBM D-48200-1 VC. 1-cyl. luftkyld

tvåtakts modelldiesel  Cyl-vol. 48,23 l.

Cyl-diam. 400 mm.  Slaglängd 384 mm.

Max efekt fanatisk.

Varvtalsområde skrämmande.

Standardbränsle 80% julmust 10% rapsolja.

Nitrattillsats 2 - 10% alkoholfri julglögg.

Propeller 1 st. 3-baldig Ducktol Erratic speed

av broadbladetyp diam. 1986 mm.

 

       

Luvan på flygplanskroppen är Tomteimperiets logotyp, i lätt stiliserad form, märket på fenan den serviceenhetens emblem, det  dubbla vågmärket gruppledare.  Kodbetekningen,  01  är grupp-nr.  A beteknar både flygplan nr.1 i gruppen, samt inbördes posision vid  formationsflygning.  A  innehas alltid  av gruppledaren. Dubbelvinkeln nedanför vindrutan är chefspilot,  d.v.s. den  serviceenhetens  samtliga piloters närmaste chef, handhavande vissa praktiska delar  av  chefskapet.  Kodfärgen svart  betekna maskinkategori. Radioanopet  för  Rijås  maskin,  är  enligt  märkningen   SVART  ETT  A    Det  sexkantiga  märket  på  nosen  är tillverkarens emblem.  År 1957,  gick  man efter en enket, påvisande att  nära  nog samtliga  piloter och en över-väldigande stor del av den allmänna tomtigheten, var grundligt less på den traditonella enhetligt tomteröda  fär-gen, med smärre inslag i vitt, ifrån denna och lät piloterna måla sina  maskiner  helt efter eget huvud, emedan märkning och registrering ej fick ändra utseende. S-48an är en äldre sedan år 1981 utrangerad typ. Enheten hade 260 st. S-48or som byttes ut mot  240 st. CS-72 MK 5, en fyramotórig  maskin  med 8 st. 216 mm. snökanoner och  en lastkapasitet på 160 ton. Den s-enhet  som  Rijå är  knuten till, har numera  460 st.CS-72or + 30 reserver, och 350 st. CS-61MK 7 + 20 reserver, CS-61an är en tvåmotórig  maskin  med 4 st. 216 mm. snökanoner och en lastkapacitet  på  76 ton, vilket  ger sagda enhet en total kapasitet på  100200 ton.  Det är dessa maskiner som används  vid snöfällning  i  jultider. Enheten har bevarat  Rijås grupp  svart ett, bestående av  24 st. S-48or + 6 st . reserver. Denna  grupp hålles i drift av samma   nostalgiskäl  som fått oss mäniskor att bevara våra  warbirds. S-48orna  används endas till mindre leveranser av  materiel för observatoriedriften samt  privata beställningar till nissarna och deras familjer på  v-observatorierna och givetvis då, också som   jippomaskiner   vid olika  evenemang.  Man har därför låtit S-48orna  behålla  snökanonerna för spektakulära effekter som t.ex mång-färgat snöfall. Under utfasningen av S-48orna gick inte mindre än 1527 st. tillbaka till  Starbird Vessels  för avlägsnande av div. specialutrustning, fullständig översyn och service, konvertering av vattentankarna till bränsletankar, som extra utrustning, anpassning av kapslarna till bagageutrymme, m.m. De levererades  sedan  vidare ut på den allmänna marknaden, för försäljning  till hugade  spekulanter.  Dessa maskiner kan numera ses, lite när som helst lite var som helst, på  våran systerplanet i den sjunde rumsliga dimensionen.

 

M.V.H.
Det Gamla Trollet

[email protected]

n


This page: 
Has been last updated:
The URL of the page is:
Downloaded at:


©  Copyright 1997-2006 by IPMS Stockholm and the Community Members. All Rights Reserved.
The layout and graphics of this site, HTML and program code are © Copyright 1997-2006 Martin Waligorski. Used by permission.

Terms of use: This site is an interactive community of enthusiasts interested in the art of scale modelling of aircraft, armor, figures, spacecraft and similar subjetcs. All material within this site is protected under copyright, and may only be reproduced for personal use. You must  contact the Author(s) and/or Editor for permission to use any material on this site for any purpose other than private use.